Organisationen

Visans Vänner Sölvesborg

Medlemmar:

Vi har just nu 80 medlemmar, varav ca 20 är trubadurer

 

Vad krävs för att bli medlem? Ja egentligen bara att man tycker om visor! Man behöver absolut inte vara vissångare/trubadur eller musiker. Att vara visälskare räcker gott.

Medlemsavgiften per år är 100 kr för enskild medlem och 200 kr för familj.

Vill du bli medlem sätter du in pengar på vårt bg 442-9213.

 

Glöm inte att också ange namn och adress när du betalar in avgiften.

Har du e-mailadress vänligen meddela detta till någon i styrelsen

 

Styrelsen:

Ordförande:Ole Sunnerfjell 0732-076579 ordf@visansvanner.one

Sekreterare:Magdalena Albinsson 0738-433632 sekr@visansvanner.one

Kassör:Olle Stanleysson 0456-50289 0705-950289 kass@visansvanner.one

V.ordförande Anders Malkolmsson 0705-190304 anders@hotmail.com

V.sekreterare Kristin Eriksson 0456-14724 0705-694724 kristin@visansvanner.one

Suppleant:Rose-Marie Lindqvist 0456-14576 0702-810365

Suppleant:Stephan Angsbo 0456-50935 0703-800171

Suppleant:Bengt Lindgren 0709-959531

 

Magdalena Albinsson

"Fritt Spelrum" Spraglehall, Hörvik

En underbar plats vid havet i Hörvik. Scenen har byggts upp på de angränsande klipporna och platsen ger en fantastisk musik- och naturupplevelse.

En visfestival som drivs i projektform under Visans vänners tak och är alltid i slutet av juli.

Projektledare: Peter Bengtsson

Kassör: Olle Stanleysson

Sekreterare: Magdalena Albinsson

Ledamot: Bengt Lindgren

Trubadurerna:

Stephan Angsbo stephan.angsbo@gmail.com 0703 800171

Bengt Bengtsson bengt.u.bengtsson@spray.se 0454 770546

Peter Bengtsson pben001@gmail.com 0708 551329

Håkan Dahl dtd@telia.com 0705 578758

Björn Eckefeldt eckefeldt@msn.com 0456 141408

Kristin Eriksson kristin.eriksson46@gmail.com 0705 694724

Olof Eriksson olof.eriksson@live.se 0703 559881

Sören Fohlström fohlstrom@gmail.com 0733 838350

Johannes Holmqvist vargskall@hotmail.com 076 0087655

Ylva Hörvin ylvawallin@icloud.com 0701 148102

Göran Johansson 0705 587030

Kjell Johansson kjellbertil@kjellbertil.se 0708866414

Eva Jörgensen jorgensen@allpost.se 073 3863200

Bengt Lindgren bl@bengt44.com 0709 959531

Rose-Marie Lindqvist falckahagen@tele2.se 0702 810365

Anders Malcolmssom anders@hotmail.se 0705 190304

Jim Nilsson jim.nilsson@kjellsons.com 0760-269800

Niklas Nilsson niklasnilsson72@gmail.com 0709 628950

Gert Nivåsen gert.nivasen@gmail.com 0733 504000

Sven Olsson sven.b.olsson@bredband.net 0454 12740

Helen Samuelsson hals61@hotmail.com 0706 216551

Håkan Stanleysson h.stanleysson@hotmail.com 0456 54406

Olle Stanleysson olle.stanlysson@hotmail.com 0705 950289

Ole Sunnerfjell ole_sunnerfjell@hotmail.com 0732 076579

Eva Thyrén ewa.thyren@autlook.com 0735 293045

Peter Thyrén peter.thyren@hotmail.com 0733 843447

Leif Thuresson leif.thures@gmail.com 0704535212

Ingemar Waldemarsson ingull@telia.com 0705 279495

Bernt Vyöni bernt.wyoni@gmail.com 070 3319973

Rolf Hiller rolfhiller@hotmail.com 0768 777255

Ole Sunnerfjell
Stephan Angsbo
Kristin Eriksson
Olof Eriksson
Håkan Dahl
Bernt Wyöni
Niklas Nilsson
Bengt Lindgren
Sven Olsson
Rolf Hiller
Anders Malkolmsson