Organisationen

Medlemmar:

Vi har just nu 88 medlemmar, varav ca 20 är trubadurer


Vad krävs för att bli medlem? Ja egentligen bara att man tycker om visor! Man behöver absolut inte vara vissångare/trubadur eller musiker. Att vara visälskare räcker. Vi har ett stort antal kostnadsfria evenemang som ingår i medlemsskapet


Medlemsavgiften är 100 kr per år.

Vill du bli medlem sätter du in pengar på vårt bg 442-9213.

Swish nr 1232716827


Glöm inte att också ange namn och adress när du betalar in avgiften.

Har du e-mailadress vänligen meddela detta till någon i styrelsen så får du uppdaterade nyheter.


Styrelsen:

Ordförande: 

V.ordförande:  

Sekreterare:      Magdalena Albinsson     0738-433632   sekr@visansvanner.one

Kassör:              Olle Stanleysson             0456-50289     0705-950289

Ledamot:           Stephan Angsbo              0456-50935     0703-800171

Ledamot:           Bengt Lindgren                0709-959531 

  

Suppleant:        Torsten Arnbro                 0704 409049

Suppleant:         Andreas Johansson        0708 111743

Suppleant:         Bernt Wyöni                     0703 319973               

Valberedning:    Olof Eriksson                  0703 559881

Valberedning:    Peter Bengtsson             0708 551329


Trubadurerna:

Stephan Angsbo        stephan.angsbo@gmail.com   0703 800171

Bengt Bengtsson       bengt.u.bengtsson@spray.se  0454 770546

Peter Bengtsson        pben001@gmail.com              0708 551329

Håkan Dahl               dtd@telia.com                          0705 578758

Björn Eckefeldt          eckefeldt@msn.com                 0456 141408

Kristin Eriksson         kristin.eriksson46@gmail.com   0705 694724

Olof Eriksson            olof.eriksson@live.se                 0703 559881

Sören Fohlström       fohlstrom@gmail.com                0733 838350

Ylva Hörvin               ylvawallin@icloud.com              0701 148102

Göran Johansson                                                       0705 587030

Kjell Johansson          kjellbertil@kjellbertil.se              0708866414

Eva Jörgensen           jorgensen@allpost.se                073 3863200

Bengt Lindgren           bl@bengt44.com                        0709 95953

Anders Malcolmssom   anders@hotmail.se                0705 190304

Johannes Holmquist   vargskall@hotmail.com             0760 087655

Jim Nilsson                 jim.nilsson@kjellsons.com        0760-269800

Niklas Nilsson             niklasnilsson72@gmail.com      0709 628950

Gert Nivåsen              gert.nivasen@gmail.com            0733 504000

Sven Olsson               sven.b.olsson@bredband.net    0454 12740

Helen Samuelsson     hals61@hotmail.com                  0706 216551

Håkan Stanleysson    h.stanleysson@hotmail.com      0456 54406

Olle Stanleysson        olle.stanlysson@hotmail.com     0705 950289

Ole Sunnerfjell           ole_sunnerfjell@hotmail.com      0732 076579

Eva Thyrén                ewa.thyren@outlook.com            0735 293045

Peter Thyrén             peter.thyren@hotmail.com           0733 843447

Leif Thuresson          leif.thures@gmail.com                  0704535212

Ingemar Waldemarsson   ingull@telia.com                  0705 279495

Bernt Wyöni              bernt.wyoni@gmail.com               070 3319973

Rolf Hiller                  rolfhiller@hotmail.com                  0768 777255

På Gamla Hörvik skola finns möjlighet till träning  spelutbyte och olika konstellationer.

Stephan Angsbo
Kristin Eriksson
Olof Eriksson
Håkan Dahl
Bernt Wyöni
Niklas Nilsson
Bengt Lindgren
Anders Malkolmsson
Ole Sunnerfjell
Sven Olsson
Rolf Hiller