Organisationen

Visans Vänner Sölvesborg

Medlemmar:

Vi har just nu 113 medlemmar, varav ca 20 är trubadurer

 

Vad krävs för att bli medlem? Ja egentligen bara att man tycker om visor! Man behöver absolut inte vara vissångare/trubadur eller musiker. Att vara visälskare räcker. Vi har ett stort antal kostnadsfria evenemang som ingår i medlemsskapet

 

Medlemsavgiften är 100 kr per år för enskild medlem och 200 kr för familj.

Vill du bli medlem sätter du in pengar på vårt bg 442-9213.

Swish nr 1232716827

 

Glöm inte att också ange namn och adress när du betalar in avgiften.

Har du e-mailadress vänligen meddela detta till någon i styrelsen så får du uppdaterade nyheter.

 

Styrelsen:

Ordförande: Ole Sunnerfjell 0732-076579 ordf@visansvanner.one

Sekreterare: Magdalena Albinsson 0738-433632 sekr@visansvanner.one

Ledamot: Olle Stanleysson 0456-50289 0705-950289

Kassör: Rolf Hiller 0768-777255 rolfhiller@hotmail.com

kass@visansvanner.one

V.ordförande Anders Malkolmsson 0705-190304 anders@hotmail.com

Suppleant: Stephan Angsbo 0456-50935 0703-800171

Suppleant: Bengt Lindgren 0709-959531

 

Magdalena Albinsson
Ole Sunnerfjell
Stephan Angsbo
Kristin Eriksson
Olof Eriksson

"Fritt Spelrum" Spraglehall, Hörvik

En underbar plats vid havet i Hörvik. Scenen har byggts upp på de angränsande klipporna och platsen ger en fantastisk musik- och naturupplevelse.

En visfestival som drivs i projektform under Visans vänners tak och är alltid i slutet av juli.

Projektledare: Peter Bengtsson

Kassör: Olle Stanleysson

Sekreterare: Magdalena Albinsson

Ledamot: Bengt Lindgren

Håkan Dahl
Bernt Wyöni
Niklas Nilsson
Bengt Lindgren
Anders Malkolmsson
Sven Olsson
Rolf Hiller

På Gamla Hörvik skola finns möjlighet till träning spelutbyte och olika konstellationer.

Trubadurerna:

Stephan Angsbo stephan.angsbo@gmail.com 0703 800171

Bengt Bengtsson bengt.u.bengtsson@spray.se 0454 770546

Peter Bengtsson pben001@gmail.com 0708 551329

Håkan Dahl dtd@telia.com 0705 578758

Björn Eckefeldt eckefeldt@msn.com 0456 141408

Kristin Eriksson kristin.eriksson46@gmail.com 0705 694724

Olof Eriksson olof.eriksson@live.se 0703 559881

Sören Fohlström fohlstrom@gmail.com 0733 838350

Ylva Hörvin ylvawallin@icloud.com 0701 148102

Göran Johansson 0705 587030

Kjell Johansson kjellbertil@kjellbertil.se 0708866414

Eva Jörgensen jorgensen@allpost.se 073 3863200

Bengt Lindgren bl@bengt44.com 0709 959531

Rose-Marie Lindqvist falckahagen@tele2.se 0702 810365

Anders Malcolmssom anders@hotmail.se 0705 190304

Jim Nilsson jim.nilsson@kjellsons.com 0760-269800

Niklas Nilsson niklasnilsson72@gmail.com 0709 628950

Gert Nivåsen gert.nivasen@gmail.com 0733 504000

Sven Olsson sven.b.olsson@bredband.net 0454 12740

Helen Samuelsson hals61@hotmail.com 0706 216551

Håkan Stanleysson h.stanleysson@hotmail.com 0456 54406

Olle Stanleysson olle.stanlysson@hotmail.com 0705 950289

Ole Sunnerfjell ole_sunnerfjell@hotmail.com 0732 076579

Eva Thyrén ewa.thyren@outlook.com 0735 293045

Peter Thyrén peter.thyren@hotmail.com 0733 843447

Leif Thuresson leif.thures@gmail.com 0704535212

Ingemar Waldemarsson ingull@telia.com 0705 279495

Bernt Vyöni bernt.wyoni@gmail.com 070 3319973

Rolf Hiller rolfhiller@hotmail.com 0768 777255