Hem

Vi önskar bibehålla den fina svenska vistraditionen och även utöka den med nya visor samt utvidga med olika musikgenrer som tankfullt lyfter fram berättelser och skapar en trivsam  atmosfär, glädje och gemenskap. Vi vill vara visans apostlar, kulturellt aktiva och öppna upp för olika arenor i olika miljöer.

OBS för att se uppdateringar på hemsidan kan ni behöva uppdatera datorn genom att trycka på F5

1:a Medlemsavgiften bestämdes till 25 kr för vuxna, 15 kr för studerande.

Övriga Kuriosa:


Vi hade ca 40 medlemmar under första verksamhetsåret. Håkan Dahl förekommer i vår dokumentation första gången i verksamhetsberättelsen 1981-82 då som trubadur bl.a. i Sternska Villan.


Laila Frantz valdes in i styrelsen som ledamot första gången vid årsmötet 12 mars 1982

 

1984 FICK VI KOMMUNENS KULTURPRIS TILLSAMMANS MED CRIMOND

 

Engagerade ”storheter”: Finn Zetterholm, Rune Andersson, Torstein Bergman,

Alf Hambe, Sid Jansson, Evert Ljusberg m,fl.


Historik

Blekinge trubadurers förening intention var att starta Visans vänner i hela Blekinge.

Karlshamn blev först. Sedan Sölvesborg – Ronneby – Karlskrona.

“Startmöte” I Sternska Villan 22 maj 1980.

Bernt hälsade alla välkomna. Magne ordförande. Inger Sandberg sekreterare.

Interimstyrelse:

Ordförande: Felix Steckelmacher

Sekreterare: Leif Berntsson

Kassör: Kurt Wyöni

Ledamöter: Vera Rosén och Tage Thuresson

Programmakare: Bernt Wyöni och Magne Albinsson

 

1:a årsmötet 11 mars 1981

1:a ordinarie styrelse:

Ordförande: Felix Steckelmacher

Sekreterare: Christina Hillmansson

Kassör: Kurt Wyöni

Ledamöter: Mary-Ann Nilsson och Leif Berndtsson

Revisorer: Inger Sandberg och Signe Berggren

Rev. Suppleant: Assar Persson

 


Välkomna till Visans Vänners Hemsida Sölvesborg