Organisationen

Styrelsen:

Ordförande:          Bengt Lindgren               0709-959531

Vice.ordförande:  Stephan Angsbo              0456-50935    0703-800171

Sekreterare:          Magdalena Albinsson     0738-433632   sekr@visansvanner.one
Vice sekreterare   Torsten J Arnbro             0704 409049

Kassör:                  Olle Stanleysson             0456-50289     0705-950289

               

Suppleant:            Jan-Åke Persson             

Suppleant:            Andreas Johansson        0708 111743

Suppleant:            Nicklas Nilsson                070 9628950               

Valberedning:      Styrelsen

     


Medlemmar:

Vi har just nu 120 medlemmar, varav ca 20 är trubadurer


Vad krävs för att bli medlem? Ja egentligen bara att man tycker om visor! Man behöver absolut inte vara vissångare/trubadur eller musiker. Att vara visälskare räcker. Vi har ett stort antal kostnadsfria evenemang som ingår i medlemsskapet


Medlemsavgiften är 100 kr per år.

Vill du bli medlem sätter du in pengar på vårt bg 442-9213.

Swish nr 1232716827


Glöm inte att också ange namn och adress när du betalar in avgiften.

Har du e-mailadress vänligen meddela detta till någon i styrelsen så får du uppdaterade nyheter.


Trubadursektionen

Kontaktyta till trubadurerna och kallar till minst ett möte med alla trubadurer under verksamhetsåret.
Synpunkter framförs sedan till styrelsen.
I sektionen ingår:

Torsten J Arnbro              070 - 4409049

Johannes Holmqvist        070 - 2781572

Anders Malcolmsson       070 - 5190304

Trubadurer:

Malcolmsson       Anders                                                                                            070 - 5190304    anders@hotmail.com

Rolf Hiller
Anders Malkolmsson
Niklas Nilsson
Olof Eriksson

På Gamla Hörvik skola finns möjlighet till träning  spelutbyte och olika konstellationer.

Kristin Eriksson
Bernt Wyöni
Ole Sunnerfjell
Håkan Dahl
Bengt Lindgren
Sven Olsson